«Кыргызстан» саясий партиясынын мүчөсү болуш үчүн эмнелер керек:

– Партиянын Уставы жана Программасы менен таанышуу;
– Өз колу менен партияга кирүү туурасында арыз жазуу жана info@kg7.kg почтасына жөнөтүңүз;
– Жашаган жериңиздеги партиянын баштапкы бөлүмүнөн аңгемелешүүдөн өтүү;
– Жашаган жериңиздеги партиянын баштапкы бөлүмүнө арыз менен кайрылуу.

Жэ болбосо алдыдагы форманы толтуруңуз

«Кыргызстан» саясий партиясынын Төрагасы Ш.Ш. Абдыкеримовго

АРЫЗ
«Кыргызстан» саясий партиясына мүчөлүккө кабыл алууңузду суранам. Партиянын максаттарын жана милдеттерин колдойм, Уставын сактоого милдеттенем. Башка саясий партиянын мүчөсү болбогонумду билдирем.
Жүктөө

Максимальный размер 10 MB

Жүктөө

Максимальный размер 10 MB

«Кыргызстан» саясый партиясына өтүүгө жолдомо бергендер
Please wait...