«7 кадам» Манифести

Биз, Кыргызстан саясий партиясынын мүчѳлѳрү, бул милдеттерди ишке ашырууга даярбыз жана жоопкербиз. Бул «7 кадам» манифестин кабыл алуу менен бирге, биз бир багытта тилектеш болууга, бул кадамдарды ишке ашырууга милдеттенебиз. Андыктан ѳлкѳбүздѳгү бүткүл саясий күчтѳр, мамлекеттик органдар ,ѳкмѳттүк эмес уюмдар, басма сѳз ѳкүлдѳрү жана өлкөбүздүн келечегине кайдыгер карабаган баардык мекендештер менен иштешүүгѳ даярбыз. 

I кадам: Ыймандуу Кыргызстан

Биздин коом, тилекке каршы, азыркыга чейин үй-бүлѳлүк жана кландык башкаруунун кесепеттеринен толук кутула элек.

Ар бир кыргызстандык жана ар бир айыл, ар бир эмгек жамааты ыйманды бекем тутканда гана ыймандуу Кыргызстанды кура алабыз. Ыймансыз коом – келечексиз коом. Кыргызстандагы бүт салттуу диндер ѳзгѳчѳ колдоого муктаж. Биздин байыркы каада-салттарыбыз, нарк-насилдерибиз, маданий кѳрѳңгѳлѳрүбүз,эң ириде адамды ыйманга тарбиялап келген.

Ыймандуу Кыргызстанды таза ой, адал эмгек жана акыйкат сѳз менен гана кура алабыз.

Кыргыз эли – дүйнѳдѳгү руху жана маданияты бийик элдердин бири. Ага эбегейсиз Манас эпосу жана атагы ааламга тараган Чыңгыз Айтматов далил болуп бере алат. Маданиятыбызды, мамлекеттик тилди өнүктүрүү – баарыбыздын улуттук парзыбыз.

II кадам: Дени сак Кыргызстан

Улуттун ден-соолугу эненин жана бѳбѳктүн ден-соолугунан башталат. Демек, алар мамлекеттин камкордугунда болуусу абзел. Мамлекет ар бир адамдын минималдык медициналык кам кѳрүүсүнѳ кепилдик бериши керек. Ар бир айылда сапаттуу фельдшердик-амбулаториялык пункт, ар бир калктуу пунктта дарылоочу жай, диагностикалык борбор жана эмкана болуусу зарыл. Улуттук медициналык борборлорду чечкиндүү колдоо жана заманбап медициналык технологиялар менен камсыз кылуу – мамлекеттин негизги стратегиясы.

Азыр күч алып жаткан онкологиялык жана жүрѳк-кан тамыр оорулары менен күрѳшүү үчүн ѳкмѳттүн атайын программасы болуусу шарт.

Медициналык кадрларды даярдоо, аларды максаттуу ишке тартуу жана эмгек маяналарын кескин жогорулатуу менен гана саламаттыкты сактоодо жигердүү ѳзгѳрүүлѳргѳ жетише алабыз.

Спорт сабагы мектептерде гана окутулбастан, ар бир эмгек жамаатынын спорттук командасы болушу шарт. Улуттук спорттун түрлѳрү болгон кѳк бѳрү, ат чабыш ж.б. – биздин байыртадан туу тутуп келген сыймыгыбыз. Улуттун спорттук түрлѳрү боюнча жыл сайын спартакиадаларды ѳткѳрүп туруу жана «Кѳчмѳндѳр оюндарын» кыргыз элинин брэнди катары дүйнѳгѳ таанытууну жакынкы эле аралыкта реалдуу түрдѳ ишке ашырса болот.

III кадам: Билимдүү Кыргызстан

Кыргызстандын эӊ зор байлыгы – бул анын билимдүү жаштары. Акыркы учурда бала-бакчаларга жеңилдик берилип, мамлекеттик колдоо кѳрсѳтүлүп жаткандыгы бизди кубандырат. Бул саясатты жигердүүлүк менен улантабыз.

Сапаттуу мектеп, сапаттуу окуу китеби жана сапаттуу билим берүү –  орто билим берүүнүн ѳзѳгүн түзѳт. Мугалимдердин айлыгынын кѳбѳйүшү инфляция менен индексацияланып туруусу абзел.

Атайын кесипчилик-техникалык окуу жайлары реформага муктаж. Алар окуу-методологиялык иштерге караганда, практикалык иштерге кѳп кѳңүл буруп, бүгүнкү күндүн кадрларын даярдоонун чыныгы атаандаштык жолуна түшүүшү тийиш.

Мүмкүн болсо, атайын кыргыз-түрк, кыргыз-япон, кыргыз-немец техникалык колледждерин түзүү – бүгүнкү күндүн кечиктирилгис милдети.

Жогорку окуу жайларга жеңилдик кѳрсѳтүү жана чечкиндүү колдоо менен Кыргызстан Борбордук Азияда билим берүүнүн чыныгы лидери боло алат.

Түпкүлүгүндѳ, ѳлкѳбүздүн атайын мамлекеттик кадрлар фондусу болуусу шарт.

IV кадам: Мыйзамдуу Кыргызстан

Уюшулган кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрѳш, сот реформасын аягына чыгаруу – азыркы күндүн айныгыс милдети.

Балдарга каршы кылмыш жасагандарга  кылмыш жазасы күчѳтүлүп, ал эми оор кылмыш жасагандарга карата амнистия колдонулбашы керек. Ошондой эле  жеңил кылмыштар үчүн жаза гумандаштырылып, жазасын административдик айып түрүндѳ алмаштыруу зарыл.

Кудай алдында жана мыйзам алдында бардыгыбыз бирдейбиз, эч ким ээлеген кызмат ордуна карабастан, мыйзамдан тышкары боло албайт.

Басма сѳз эркиндиги жана сѳз эркиндиги кол тийгис жана баа жеткис байлык болуп кала бермекчи.

Бийликтин эл алдындагы, мыйзам алдындагы жоопкерчилигин күчѳтүү маселеси турат.

V кадам: Жигердүү Кыргызстан

Тоо-кен байлыктары – бул бүгүнкү күнгѳ жана же азыркы муунга эле  берилген эмес. Ал – келечек муундун дагы энчиси. Демек, тоо-кен байлыктарын азыркы коомдун жана келечек муундун кызыкчылыктарын эске алуу менен  экологияга кесепеттерин тийгизбей туура пайдалануу баарыбыз үчүн парз . Менчикти коргоо жана эркин ишкерликти өнүктүрүү – негизги милдеттерибиз. Салык саясатынын туруктуу принциптерин иштеп чыгуу маселеси турат.

Суу жана энергетикалык зор мүмкүнчүлүктѳрдү үнѳмдүү, максаттуу жана кирешелүү пайдаланууга убакыт келип жетти.

VI кадам: Кереметтүү Кыргызстан

Биз, кыргызстандыктар, ЕАЭБ ѳлкѳлѳрүнѳ экологиялык жактан таза эт, сүт, мѳмѳ-жемиш азыктарын рынокко чыгарууга жетише алабыз. Ал үчүн пайызы тѳмѳн кредиттер, үрѳөнчүлүк жана уруктандыруу чарбаларын мамлекеттик денгээлде колдоо, заманбап лабораториялар менен камсыз кылуу мамлекеттин негизги вазыйпасы.

Биздин жаратылышыбыз ажайып кооз. Кыргызстандын керемет кооз табиятын жана меймандос элин кѳрѳбүз деп тѳгѳрѳктүн тѳрт бурчунан кѳксѳгѳндѳр кѳп. Эң ириде, бизге келген меймандардын коопсуздугун камсыз кылуу, аларга ыңгайлуу  шарттарды түзүү, айрыкча жол жана инфраструктураларды жаңылоо менен гана бизге келе турган туристтердин санын кѳбѳйтѳ алабыз.

VII кадам: Бакубат Кыргызстан

Борбор шаарыбыз – Бишкек. Бирок Кыргызстандын суверенитети эң алыскы, четки айылдардан башталат. Чек ара күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болот.

Биздин жалпы ишибиз – кѳп улуттуу жана ар кыл диндүү ѳлкѳбүздү биримдикте ѳнүктүрүү жана мамлекетибизди чыңдоо. Биз – бирдиктүү калкпыз.

Дүйнѳнүн канча ѳлкѳсүндѳ кыргызстандыктар бар болсо, ошончо ѳлкѳдѳ биздин улуттук кызыкчылыгыбыз бар.

Биздин тышкы саясатыбыз эӊ ириде улуттук кызыкчылыктарыбызды камсыздоого багытталган.

Кыргызстан – толук кандуу, суверендүү жана ѳзүнүн улуттук ар-намысын коргой ала турган кубаттуу жана келечектүү ѳлкѳ.

Элим, жерим – Кыргызстан.

Түбѳлүк бол, касиеттүү Кыргызстан!